Miroslav Brutvan


Pohybovým aktivitám se věnuje již od svých osmi let, kdy začal se sportovní gymnastikou, jíž se věnuje dodnes jako cvičitel II.třídy dětí a mládeže v rámci SK SPV Havířov.

Jeho trenérská dráha započala v r. 1975, když získal kvalifikaci cvičitel IV. třídy všeobecné gymnastiky v tehdejším odboru ZRTV v TJ Slávia Havířov, takže se mohl začít věnovat trénování dětí jako   asistent.

V roce 1977 si zvýšil svou trenérskou kvalifikaci na cvičitele III. tř. ZRTV – sportovní gymnastika a v r. 1983 získal v tomto směru trenérskou kvalifikaci II. tř. Od r. 1984 působí jako samostatný cvičitel v TJ Slávia Havířov a od r. 1992 se věnuje všeobecné pohybové přípravě dětí (gymnastika, atletika, míčové hry, cvičení a pobyt v přírodě atp.). Od r. 1997 působí ve Sportovním klubu SPV Havířov, jehož je spoluzakladatelem a od r. 2006 také předsedou.

S cvičením Tai-či se seznámil v roce 2004 u cvičitelky p.  D. Tomášové a od r. 2006 cvičí pod vedením Ing. Jana Turnebra, přičemž současně zahájil své trenérské aktivity v tai-či určené pro dospělé, a to nejprve v Havířově, posléze i v Orlové. V roce 2008 si rozšířil svou trenérskou kvalifikaci o specializaci na cvičitěle tai-či II. tř. absolvováním kurzu pořádaném Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Absolvované kurzy

  • Kvalifikace cvičitele II. tř. VG
  • Kvalifikace cvičitele II. tř. Tai-či
56.jpg
17.JPG
DSC07754.JPG
DSC07741.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one